Zajišťujeme pořadatelské hlídky první pomoci na kulturních, sportovních a společenských akcích nejen v domovském městě Ostrava, ale v rámci celé České republiky.

Více než

spokojených návštěvníků

přes

spokojených zákazníků

a k tomu

nespočetně zážitků

ZDRAVOTNÍ DOZOR

Zajišťujeme hlídky první pomoci na kulturních, sportovních a společenských akcích. Naši pracovníci jsou sjednoceni v červeném stejnokroji doplněném o žluté reflexní prvky tak, aby nás každý návštěvník i pořadatel snadno rozeznal.

PRONÁJEM TECHNIKY

Z vlastních zdrojů zajistíme nebo zprostředkujeme sanitní vozidlo, čtyřkolku nebo zdravotnickou motorku pro účely zdravotních dozorů, televizní a filmovou tvorbu či doprovodný program pro vaší akci.

pronájem sanitky ostrava, půjčení sanitky ostrava, sanitky-ostrava.cz, půjčení motorky, půjčovna motorek, půjčovna čtyřkolek ostrava, ambulance ostrava, ambulance motorka

dOPROVODNÝ PROGRAM

Rádi vaší akci obohatíme o doprovodný program, jehož součástí jsou ukázky první pomoci, medvídková ambulance, prezentace mobilní aplikace záchranka a zpřístupnění našeho vozu veřejnosti.

PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY

Zajistíme na vaší akci preventivní požární hlídky, které budou dohlížet na dodržování protipožárních předpisů, volných únikových cest a vhodné rozmístění hasících přístrojů.

Člen preventivní požární hlídky musí splňovat odbornou přípravu podle § 24 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Sankce HZS:

Zákon č. 133/1985 Sb., § 76:
(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

Písm. c) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1

(3) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně uvedené výše. 

NAŠE GALERIE

Jsme rádi, že vám můžeme prezentovat naší činnost, podívejte se, jak vypadá naše práce, která je pro naše zaměstnance především koníčkem.

Partneři

Kontaktujte nás

  • Jiří Kutáč - velitel záchranného týmu
  • info@zdravotnidozor.cz
  • +420 731 742 091

Přidej se k nám !!!

I přes to, že je v našem týmu více jak třicet zdravotníků, sestřiček, asistentů, řidičů a lékařů se občas stane, že mezi námi uvítáme nové členy. Pakliže si myslíte, že jste vhodným kandidátem není nic snazšího…

Jsme nestátní nezdravotnické zařízení, které poskytuje služby první pomoci dle § 11 odst. 2 zákona o zdravotních službách písmene A. Upozorňujeme vás, že dle zákona č. 372/2011 Sb. odpovědnost za škodu/újmu nese pořadatel akce. Je tedy na něm, aby zhodnotil rizika a dle konkrétní situace zvolil vhodná opatření a zajistil dostatečné vybavení či jiné prostředky, které uzná za vhodné.

počítadlo.abz.cz